Politica de confidentialitate

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Protejarea datelor dumneavoastra este un aspect important pentru compania noastra.

Apreciem increderea pe care o aveti in noi si ne obligam sa asiguram protectia necesara si sa aparam orice tip de informatii personale pe care ni le incredintati.

Anamnesis Consult SRL prelucreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului ( U.E) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si  privind libera circulatie a acestor date cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor mentionate in prezenta.

A.      Datele cu caracter personal pe care Anamnesis Consult le prelucreaza

Tipuri de date cu caracter personal pe care Anamnesis Consult SRL le prelucreaza sunt:

Date personale care pot determina eligibilitatea dumneavoastra pentru un studiu de piata: ex. numele si prenumele, date referitoare la rezidenta, stare civila, date privind profesia si locul de munca, date privind situatia socio-economica, date cu privire la utilizarea de produse si servicii, date cu privire la atitudini fata de produse si servicii.

Date de contact pentru programarea interviurilor sau discutiilor de cercetare ex. telefon fix/mobil, adresa e-mail, adresa de domiciliu (resedinta, adresa de corespondenta)

Inregistrari video sau audio ale grupurilor si interviurilor

Datele cu caracter personal prelucrate sunt  colectate pe baza de consimtamant direct de la persoanele vizate de catre reprezentantii sau partenerii contractuali ai Anamnesis Consult SRL

B.      Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal de catre ANAMNESIS CONSULT SRL

In vederea indeplinirii intereselor legitime ale ANAMNESIS CONSULT SRL. In aceasta categorie intra efectuarea de statistici/studii de piata cu privire la produse/servicii, cu privire la imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor si serviciilor

C. Categorii de persoane vizate

Clienți/potențiali clienți ai beneficiarilor studiilor, consumatori/potenţiali consumatori ai categoriilor de piata in care activeaza beneficiarii studiilor, angajați ai beneficiarilor studiilor, membri familiei persoanei vizate.

D. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

ANAMNESIS CONSULT SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata existentei unui interes legal sau legitim.

E. Transmiterea datelor cu caracter personal  de catre ANAMNESIS CONSULT SRL, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare

ANAMNESIS CONSULT SRL,  poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari:  clientii cercetarilor de piata derulate de catre ANAMNESIS CONSULT SRL, imputernicitilor ANAMNESIS CONSULT SRL in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatilor judecatoresti, autoritatilor publice centrale, autoritatilor publice locale.

Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

F. Confidentialitatea prelucrarii

Combinam raspunsurile date de dvs. la o anumita activitate cu raspunsurile tuturor celorlalti participanti, si raportam clientului care a solicitat studiul aceste raspunsuri combinate. Niciodata nu vom raporta in mod intentionat raspunsurile dvs. individuale, cu exceptia situatiilor descrise mai jos.

Raspunsurile pe care dvs. le dati in cadrul participarii la studiu pot fi colectate, stocate sau procesate de catre anumiti afiliati ai nostri sau de catre furnizori de servicii ne-afiliati, atat din Uniunea Europeana cat si din afara ei. Acestia sunt obligati prin contract sa pastreze confidentialitatea oricaror informatii pe care ei le colecteaza si ni le dezvaluie noua, sau pe care noi le colectam si le dezvaluim lor, si au obligatia de a le proteja cu standarde de securitate si practici care sunt in mare similare cu ale noastre. In plus fata de pastrarea confidentialitatii raspunsurilor dvs., noi nu vom vinde, impartasi, inchiria sau transfera in orice alt fel, in mod intentionat, datele dvs cu caracter personal, catre clientii nostri, alte firme de cercetare de piata, firme de marketing direct sau oricine altcineva. 

Singurele exceptii la cele de mai sus sunt urmatoarele situatii in care am putea dezvalui unor terti informatiile dvs. personale sau raspunsurile date de dvs.: 

·       Cand avem acordul dvs. de a impartasi cu terti datele dvs. de identificare si raspunsurile individuale pentru un scop anume precizat

·       In conformitate cu directivele ESOMAR, furnizam raspunsurile dvs. unei terte parti care este obligata prin contract sa pastreze confidentialitatea informatiilor dezvaluite si sa le foloseasca doar in scopuri de cercetare sau statistice;

·       In situatiile, rare dar posibile, in care informatiile trebuie dezvaluite in baza unor citatii, mandate sau ordine judecatoresti sau guvenamentale, sau in baza altor reglementari legale;

G. Securitatea datelor

Securitatea informatiilor dvs. este foarte importanta pentru noi. Am implementat masuri corespunzatoare de securitate la facilitatile noastre fizice pentru protectia impotriva pierderii, utilizarii neautorizate sau modificarii informatiilor. Anamnesis Consult SRL protejeaza informatiile personale pe care le detine sau controleaza impotriva pierderii sau furtului si impotriva accesului, dezvaluirii, duplicarii, utilizarii sau modificarii neautorizate.

Ii informam pe angajatii nostri despre politicile si procedurile noastre de confidentialitate si securitate, si subliniem importanta respectarii lor. Procedurile noastre de securitate sunt la nivelul standardelor comerciale general acceptate pentru protejarea datelor cu caracter personal si respecta standardele de securitate prescrise de legislatia in vigoare.

Este posibil sa transferam date personale catre companii afiliate sau furnizori de servicii neafiliati in scopuri de cercetare, cum ar fi prelucrarea, traducere, editare video etc. Le cerem acestor companii sa protejeze toate informatiile personale intr-un mod asemanator cu masurile luate de firma noastra si/sau conform dispozitiilor legale si ramanem raspunzatori in fata dvs in legatura cu datele dvs cu caracter personal. Respectam standardele general acceptate in domeniul nostru de activitate pentru protectia datelor personale care ne sunt incredintate, atat in timpul transmiterii si din momentul primirii lor. Cu toate acestea, nici o metoda de transmisie pe internet, si nici o metoda de stocare electronica a informatiilor, nu este 100% sigura. De aceea, desi utilizam masurile acceptate comercial pentru protectia datelor dvs. personale, nu putem garanta absoluta lor siguranta.

H. Transferul international

De asemenea, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate este posibil ca ANAMNESIS CONSULT SRL  poate sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE, cat si in afara UE/SEE. Pentru transferuri in afara UE/SEE ANAMNESIS CONSULT SRL isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Eurioene sau alte garantii recunoscute de lege.

I. Drepturile persoanelor vizate

DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea   datelor cu caracter personal de catre ANAMNESIS CONSULT SRL. ;

DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR (“DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre ANAMNESIS CONSULT SRL, catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre ANAMNESIS CONSULT SRL la adresa noi@anamnesis.ro

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor Anamnesis Consult va raspunde acestei solicitari, in termen de 30 de zile, in conditii prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.